MASLAK 1453 STATİK BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Değerli sakinlerimiz,

Maslak 1453 Toplu Yapısı, 17.08.1999 depreminden sonra yasal mevzuatta yapılan düzenlemelere, inşaat, bina ve imar yönetmeliklerine, son deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılmış, tüm idari izinler alındıktan sonra Ağaoğlu Grubunun tecrübe ve birikimi ile inşa edilerek iskanları alınmıştır.

Maslak 1453 Toplu Yapı Projesinin

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği;

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Erol Güler ve  Langan  İnternational   (U.S.A) Firmasından Danışmanlık hizmeti alınarak, ELC Group  Müşavirlik ve Mühendisliği tarafından yapılmıştır.

Statik Projesi:

Lera  Leslie E. Robertson Associates,P.L.L.C  Consulting Structural Engineers  (USA)  ‘dan danışmanlık hizmeti alınarak, statik projeleri İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kontrol ettirilip onaylanarak, proje müellifi Yapı Teknik tarafından oluşturulmuştur.

Tüm statik projeler, aşağıda paylaşılan yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

  • Yürürlükteki deprem yönetmeliği (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, DBYBHY-2007, Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-1997)
  • TS 500 – Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları-2000
  • TS 498 – Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri-1997
  • TS 648 – Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

Yapılara, yönetmelikle tanımlanan tasarım depremine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Deprem yönetmeliği (DBYBHY) tasarım depremi ile ilgili olarak:

“1.2.2 – Bu yönetmeliğe göre, yeni binaların tasarımında esas alınacak tasarım depremi, 1.2.1 ‘de tanımlanan şiddetli depreme karşı gelmektedir. Bölüm 2, Tablo 2.3 ‘te tanımlanan bina önlem katsayısı I = 1 olan binalar için, tasarım depreminin 50 yıllık bir süre içinde aşılma olasılığı %10 ‘dur. (dönüş periyodu 475 yıl olan depreme karşılık gelmektedir)”

Bu kapsamda, beton sınıfı, kat adedi ve statik proje gerekliliğine göre C40 - C50 - C60 sınıfı beton kullanılmıştır.

Tüm binaların ve otoparkların temelleri, radye temeldir. Proje gerekliliğine göre fore kazık, mini kazık ve zemin çivisi kullanılmıştır. Binalarda tünel kalıp ve konvansiyonel sistem çözümler kullanılmıştır.