KAYIT İŞLEMLERİ BİLGİ NOTU

Değerli Maslak 1453 Sakinleri,

Maslak 1453’de daire sahibi ya da kiracı olarak kayıt yaptırırken yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

1. Yönetime kayıt işlemi kiralayan/ satın alan kişinin bizzat (veya noter onaylı vekâlet ile) Yönetim Ofisine gelerek kendi beyan ve yazısı ile yapılacaktır.

    a. Ev sahibi iseniz konutunuza ait TAPU, kiracı iseniz her sayfası hem kiracı hem de ev sahibi tarafından imzalı KİRA SÖZLEŞMESİ ile birlikte,

    b. Ev sahibinin konutun kiralandığına dair ve kiracı bilgilendirme yazısı ile,

    c. Sözleşme sahibinin ve dairede ikamet edecek diğer şahısların kimlik belgeleri, sözleşme firma adına yapılmışsa “dairelerin mesken harici kullanımı Yönetim Planı ile yasaklanmıştır” Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ile AİLE BİLDİRİM FORMU tam ve okunaklı bir şekilde doldurduktan sonra giriş kaydı yaptırılması zorunludur.

2.Kayıtlar yapıldıktan sonra Dekorasyon ve Tadilat Talimatı, Taşınma Talimatı, İşletme Bütçesi vb. formlar imza karşılığı teslim edilir. Bu işlemler yapılmadan bloklara eşya girişine müsaade edilmemekte ve yönetim tarafından herhangi bir hizmet verilememektedir.

3. Bloklarda ikamet eden bağımsız bölüm Aile Reisleri kendileri ile birlikte sürekli olarak oturan kişilerin kimliklerini Konutta Kalanlara ait Kimlik Bildirme Belgesi(Form-C) doldurarak (18 yaşından büyük olanlar fotoğraflı)ve Mahalle Muhtarına onaylatarak en yakın Yetkili genel kolluk örgütüne 3(üç) gün içinde vermek zorundadır. Aile reisleri düzenledikleri bu belgenin 1 suretini de yönetime teslim edeceklerdir.

4. Aile Reisleri 30 günden fazla süre ile kalacak kişilerin kimliklerini de Misafirlere Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form-6) doldurarak en yakın genel kolluk örgütüne ve 1 suretini de Yönetime teslim edecektir. Bağımsız bölümde oturanlarda meydana gelen değişiklikler anında en yakın genel kolluk örgütüne ve yönetime bildirilecektir. Aile reisinin bağımsız bölümde oturanlarda ve araçlarda meydana gelen değişiklikleri en kısa sürede güncellemesi gerekmektedir.

5. Ev sahibi ve Kiracı değişikliklerinde;

   a. Kat Maliklerinin bağımsız bölümü kiraya verirken, KİRA KONTRATI fotokopisi ile birlikte   (Kira Kontratının aslı Yönetim tarafından görülecektir) kiracıya ilişkin kimlik bilgi ve belgelerini bizzat Yönetime getirerek kayıt yaptırması veya tarafımızca kabul edilecek ( yönetime kayıtlı mail ile ) teyitlerde bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Toplu Yapı Yönetimi tarafından kayıt yapılmayacağı gibi bu kişiler ve eşyaları bloklara alınmayacaktır.

   b. Ev sahibi değişikliklerinde önceki ev sahibinden, yeni ev sahibi Kimlik Bilgilendirme Yazısı, tapu ve kimlik kopyası ile alınmakta, AİLE BİLDİRİM FORMU düzenlenmektedir. Maslak 1453 içine ve dışına taşınmalar esnasında eşya giriş ya da çıkış olacak ise yük asansör kullanımı ve taşınma işlemi için randevu alınarak blok güvenliği herhangi bir kargaşaya ya da güvenlik zafiyetine uğratılmamalıdır.

    c.Kat Malikleri,  bağımsız bölümünü Yabancı Uyruklu kişilere kiraya verirken ve satarken Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Uluslararası İş Gücü Kanunu ve Pasaport Kanunu ile İlgili yönetmeliklere uygun olarak hareket etmelidir.

    ç. Çıkış yapan tüm sakinler ile ilgili plaka ve güvenlik kartları silinerek iptal edilmektedir. 

6. Daireye kayıt ettirilmek istenen yabancı uyruklu kişiler varsa; bunlara ait pasaport kopyası ve oturum izni/ ikamet tezkeresi kopyaları alınır ve SSM Sistemine bitiş tarihleri ile birlikte kayıt edilir. Oturum izni/ikamet tezkeresi için gerekli başvuru yapılmamış ise konu ile ilgili bilgi verilerek en fazla 3 ay süre tanınır ve evrakların tamamlanması istenir. Aksi takdirde oturum izni/ikamet tezkeresi evrakı olmadan oturum yapan yabancı uyruklu daire sakinleri en yakın polis karakoluna bildirilir.

7. Gerekli bilgi ve belgeleri Yönetime beyan edilmeyen(Form-6 düzenlenmeyen) uzun süreli misafirlere bloklara giriş kimlik kartı verilmemektedir. Bu kişilere için, bloklara giriş-çıkışlarda misafir prosedürü uygulanmakta, güvenlikte kayıt yapılmaktadır.

Kimlik beyan edilmemesi halinde 10 uncu maddede açıklanan Kimlik Bildirme Kanununun 11inci maddesi uygulanacaktır.

    a. 30 günden az ikamet edecek kişiler, daire sakini olarak kayıt edilmez misafir prosedürü uygulanır.

    b. Dairede yaşayan kişilere verilen Yaya Giriş Kartları kişiye özel olup farklı birine bloklara giriş yapabilmesi için teslim edilemez. Aksi takdirde oluşabilecek güvenlik zafiyetinden kart sahibi sorumlu olur. Yaya Giriş Kartları günübirlik misafirlere, yardımcı personele ve 30 günden az ikamet edecek misafirlere verilmemektedir.

    c.  Plaka tanıma sistemine kaydedilen araçlar kişiye özel olup başkaları tarafından kullanılmasına müsaade edilmemelidir. Aksi halde bundan doğacak her türlü sorumluluk araç sahibine ait olacaktır.

8. Günlük veya çok kısa süreli misafirlerin Maslak 1453’e alınması ise misafir geldiği bağımsız bölüm sakininden teyit alındıktan sonra kimlik ibraz edilmesi ile mümkün olacaktır. Alınan teyitler;

     a. Daire sakini dairede bulunuyorsa güvenlik görevlisi, Intercom üzerinden daireyi arayarak teyit alır,

     b. Daire sakini dairede bulunmadığı zamanlarda misafirin giriş yapabilmesi için mutlaka yazılı olarak teyit alınması gerekmektedir. Daire sakini tarafından daireye girecek kişi bilgileri Misafir Bilgilendirme Formu doldurularak Yönetim Ofisine yazılı olarak veya mail yolu ile bildirilir.

9. Yabancı uyruklu veya Türk vatandaşı olan yardımcı personele ( bakıcı, temizlikçi, vb. ). Dairede çalışan yardımcı personel için daire sakini tarafından Yönetim Ofisine,

      a. Yatılı veya günlük çalışan ise; kimlik kopyası, fotoğraf,

      b. Yabancı ise; çalışma izni, pasaport kopyası ile,

Yardımcı personelin giriş ve çıkışlarına izin verildiğine dair dilekçe, sakin tarafından imzalı bir şekilde Yönetim Ofisine sunulmalıdır.

10. Sakinlerimizin araçları ile veya kendi kartları ile refakatlerinde  girişini sağladıkları şahısların sorumluluğu kendilerine aittir.

     a. Daire sakini kendi refakatinde dairesine misafir çıkartırsa herhangi bir sorgulama yapılmaz misafirin sorumluluğu kendisine aittir.

     b. Gelen siparişçiler şayet motorlu ise motorları blok önüne bıraktırılır. Güvenlik tarafından blok daire bilgisi alınarak ilgili daireden onay alındıktan sonra siparişçinin sisteme kaydı yapılır ve ilgili daireye yönlendirilir.

11. Emlakçı giriş/çıkışlarında;

     a. Ev sahibi olarak; anlaşma sağlanan emlak firması elemanları veya yetki verilen kişilerin, daireyi satma veya kiraya verme amaçlı göstermesi için yönetime yazılı yetkilendirme yazısını ıslak imzalı, fax veya yönetimde kayıtlı mail adresinden göndermeleri gerekmektedir. Yetki yazısı olmayan emlakçılar dairelere giriş yapamayacaktır.

     b. Gösterilmek istenen dairede kiracı varsa kiracı izin veriyorsa daireye giriş yapabilirler. Haftanın her günü saat 19:00’ dan sonra hiçbir emlakçının girişine izin verilmeyecektir

12. İçişleri bakanlığının 26.11.2013 tarihinde yayınladığı tebliğ ve KİMLİK BİLDİRME KANUNU gereği, günübirlik (kısa süreli) kiralama veya misafirhane gibi kullanılması yasaktır. Suç ve suçlu ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla bu tür yerler tespit edildiğinde ilgili makamlara Yönetim tarafından bildirilecek, bildirilenler kiracı ise Mal sahipleri de bu işten sorumlu oldukları için bilgilendirilecektir.

13.  KİMLİK BİLDİRME KANUNU madde 11 gereği;

      a. Bağımsız Bölümlerde bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığı, çalışıp çalışmadığı garaj, boş daire ve benzeri yerlerde saklanmalar sığınmalar olup olmadığı Yönetim tarafından kontrol edilecektir.

      b. Bütün kat malikleri ve kiracılar ile çalışanlar da bu konularda Yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermekle yükümlüdürler.

      c. Bu kanuna aykırılıklar ve diğer şüpheli görülen hususlar Yönetim tarafından bağlı olunan Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirilecektir.

14.  Yönetim tarafından yapılacak kayıt işlemleri;

      a. Oturum yapacak kişiye asıl adres veya diğer adres olarak yapacağı bildirimin kanuni süre (30 gün) içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne kayıt yaptırması gerektiği, kayıttan sonra bağlı bulunduğu mahalle muhtarlığına kaydını aldırdığına dair FORM C evrakı alarak bir nüshasını Toplu Yapı Yönetimine teslim etmesi gerektiği, aksi takdirde kanuni cezası olduğu hakkında bilgilendirme yapılır,

       b. Dairede oturum yapacak her bireye FORM C evrakı düzenlenir. İkametini bağımsız bölüm üzerine alıp almayacağı sorulur, ikameti aldıracak ise; evrakına asıl adres, aldırmayacak ise evrakına diğer adres olarak işaretlenir,

       c. Ayda bir, bloklara giriş/çıkış yapan tüm daire sakinleri; blok, daire, adı/soyadı ve TC. kimlik numarası içeren “Yöneticiler Tarafından Muhtarlığa Verilen Adres Değişikliği Bildirim Listesi (2 nüsha) FORM C” ile muhtarlığa kaşe ve imza karşılığında teslim edilir.

15. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince sakinlerimizin beyanları doğrultusunda alınan ve kaydedilen kişisel bilgiler; ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmamakta, kişinin talebi ile değiştirilmekte, kayıt amacı doğrultusunda muhafaza edilerek kullanım şartları ortadan kalktığında veri sorumlusu tarafından silinir ve usulüne uygun olarak yok edilme işlemi yapılır.

16.  Maslak 1453’de bulunan kapalı otopark yerleri sakinlerimize ait olup, Yönetim Planı ile 1+0,1+1,2+1 dairelere 1 araçlık, 2,5+1 ve daha büyük dairelere 2 araçlık kullanım imkânı sağlanmıştır. Geçiş sistemleri kayıt akabinde verilen HGS ve plaka okuma sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir.

      a. HGS ve Plaka Tanıma sistemine sadece dairede yaşan kişilerin kullanacağı araçlar kaydedilir. Bunların dışında bir plaka kaydı yapılmaz ve otoparka alınmaz.

      c. Plaka Tanıma Sistemi bilgileri hiçbir kişi tarafından telefon ile sorgulanamaz, bilgi verilmez. Sadece yazılı ya da mail yolu ile yapılacak kayıtlar, sorgulamalar ve sildirme işlemleri yapılabilir.

      ç. Sticker verilebilmesi / Plaka Tanıma Sistemine kayıt yapılabilmesi için sakinlerimizin Nüfus Müdürlüğüne kayıt yaptırdıktan sonra muhtarlıktan verilecek “Yöneticilere Verilen Adres Değişikliği Bildirim Listesi FORM C” ile birlikte araç ruhsatlarının kopyasını vermeleri gerekmektedir. Eksik evraklarda kayıt yapılmamaktadır.

Bu bilgiler sakinlerimizin istifade etmesi için web sayfasına konulmuştur, Yönetim Ofisinde görevli Halkla İlişkiler personelinden de bilgi alınabilir.


Saygılarımızla


                                                                                                     MASLAK1453 TOPLU YAPI YÖNETİMİ


EKLER:

    EK-1: FORM-C Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi

    EK-2: FORM-6 Misafirlere Ait Kimlik Bildirme Belgesi