ISI GİDER PAYLAŞIMI AÇIKLAMALARI

Merkezi Isıtma Sistemi Nedir?

Maslak 1453 Toplu Yapısı, Merkezi Isıtma Sistemi kullanılan bir yapıdır.

Merkezi Isıtma Sistemi, bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistem anlamına gelir.

Maslak 1453’ün “Merkezi Enerji Binası”nda (MEB) bulunan kazanlarda doğalgaz yakılarak su ısıtılır ve elektrikle çalışan pompalar sayesinde ısıtılan su dairelere ısıtma sağlamak amacıyla iletilir.

Soğutma da ısıtma gibi MEB’de bulunan chillerlerin suyu soğutması ile gerçekleşir. Chillerler elektrik ile çalışırlar.

Daireler ısıtılmasını ve soğutulmasını daire içlerinden fancoil panellerinden kontrol edebiliyor olsalar da merkezi sistemden ısıtma veya soğutma sağlanmadığı takdirde ısıtma ve soğutma kullanımı mümkün olmaz.

Daire içerisinde bulunan fancoil, havlupan ve substation (ara ısıtıcı istasyon; su ısıtma istasyonu) cihazlarının tüketimleri, ısıtma sayacına tüketim olarak yansır (kWh). Bu durumda ısıtma sayacınız sadece dairenizi ısıtmak için değil, kullandığınız suyu ısıtmak için de tüketim hesaplar.

Daire içerisinde fancoil cihazından soğutma sağlandığı takdirde soğutma sayacına tüketim yansır.

MASLAK 1453, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008, Resmi Gazete Sayısı: 26847) Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliği esaslarına göre ısıtılır ve gider paylaşımları yapılır.

Sistem kayıpları nedir ve nasıl hesaplanır?

Kazan dairesinde ısıtılan veya soğutulan su, dairelere ısıtma ve soğutma sağlayabilmek için, tüm bloklara borular ile dağıtılarak blokların en üst katına kadar çıkar ve kazan dairesine geri döner. Sistem bu şekilde çevrim olur. Bu sirkülasyon sırasında ısı kayıpları meydana gelmektedir. Bu sıcaklık kayıpları, Yönetmelik(*) kararınca bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılır

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin esaslarına göre, toplam tüketim bedellerinin %30’u “sistem kayıpları” olarak bağımsız bölümlerde tüketim olsun olmasın tüm bağımsız bölümlere net alan oranları üzerinden paylaştırılmaktadır.

Bu yönetmelik, Yönetim Kurulumuzun enerji giderleri paylaşımıyla ilgili aldığı kararda esas alınmaktadır.

Bu karara istinaden bağımsız bölümlere ısıtma vermek için Merkezi Enerji Binası’nda tüketilen toplam doğalgaz ve elektrik bedellerinin %30’u oturum olsun veya olmasın her bağımsız bölümün net alanına göre paylaştırılır. Fatura tutarı arttıkça “sistem kayıpları” olarak yansıtılan %30’luk tutar da orantısal olarak artar.

Kalorimetre nedir ve tüketim nasıl hesaplanır?

Merkezi sistemlerde bireysel tüketimi ölçmek için kullanılan, bağımsız bölüm içerisinde harcanan enerjiyi hesaplayıp hafızasına kaydeden bir cihazdır. Okumalar radyo frekansı ile uzaktan yapılır.

Bu cihaz tüketilen ısı miktarını, giriş ve dönüş suyu sıcaklığı ile geçen debiyi ölçerek enerji birimini kWh cinsinden hesap eder.

Paylaşım nasıl yapılıyor?

Örneğin iki daireli bir bina için, 3.000 TL doğalgaz, 1.500 TL elektrik bedeli gelmiş olsun.

A dairesi toplam 1000 kWh, B dairesi ise toplam 450 kWh ısıtma enerjisi tüketmiş olsun.

A dairesi + B dairesi = 1000 + 450 = 1.450 kWh toplam ısıtma tüketimi

Doğalgaz + elektrik = 3.000 + 1.500 = 4.500 TL toplam enerji faturası

Öncelikle 4.500 TL’nin %30’u olan 1.350 TL “sistem kayıpları” olarak bütün dairelerin net alanlarına göre dağıtılır.

Geriye kalan 3.150 TL ısıtma birim fiyatının elde edilebilmesi için toplam tüketime bölünür.

Bu durumda birim fiyat her ay gelen fatura ve toplam tüketime göre değişir.

3.150 TL / 1.450 kWh = 2,172 TL/kWh (birim fiyat)

  • A dairesi toplam 2.172 (1000kWh*2,172 TL/kWh) TL’lik enerji bedeli öder.
  • B dairesi toplam 977,5 (450kWh*2,172 TL/kWh) TL’lik enerji tüketmiştir.